Privaatsuspoliitika

Teie privaatsuse järgimine on meile oluline.

Sel põhjusel, me oleme käsitlenud Privaatsuspoliitikat, mis kirjeldab, kuidas me kasutame ja säilitame Teie informatsiooni.

Palun, tutvuge meie konfidentsiaalsuse järgimise reeglitega ja võtke meiega ühendust, kui Teil tekivad küsimused.

Personaalse info kogumine ja kasutamine

Personaalse info all mõistetakse neid andmeid, mida võidakse kasutada konkreetse isiku tuvastamiseks või temaga kontakti võtmiseks.

Teilt võidakse paluda esitada oma isiklikud andmed igal ajal, kui te võtate ühendust meiega.

Allpool on toodud mõned näited isikuandmete tüüpidest, mida me saame koguda ja kuidas me saame seda infot kasutada.


Milliseid iskuandmeid meie kogume

Kui Te sooritate meie kodulehel oma päringu, me saame Teilt küsida erinevat infot, sealhulgas nimi, telefoninumber, e-posti aadress ja nii edasi.

Kuidas me kasutame Teie personaalse info

Kogutav meie poolt personaalne info võimaldab meile Teiega ühendust võtta ja teatada unikaalsetest pakkumistest, aktsiatest ja muudest üritustest ja tulevastest sündmustest.
Aeg ajalt me saame kasutada Teie personaalse info oluliste teatiste ja sõnumite ära saatmiseks.

Me samuti saame kasutada Teie isikliku info sisemiste eesmärkide jaoks, nagu audiiti läbiviimine, andmete analüüs ja mitmesugused uuringud meie pakutavate teenuste täiustamiseks ja eesmärgiga anda juhiseid seoses meie teenustega.

Juhul, kui te osalete auhindade loosimises, konkurssis või sarnases ürituses, siis me saame kasutada Teie poolt antava info selliste programmide haldamiseks.

Kolmandatele isikutele info edastamine

Me ei avalikusta Teie poolt edastatud isiklikut infot kolmandatele isikutele, välja arvatud juhtudel, kui see on hädavajalik vastavalt seadusele, kohtumenetlusele, kohtuvaidlustele ja / või riiklike asutuste avalike päringute või taotluste alusel.

Samuti võime avaldada Teie kohta isikliku infot, kui leiame, et selline avaldamine on hädavajalik või asjakohane turvalisuse, õiguskaitse või muude sotsiaalselt oluliste juhtumite puhul.

Meie ettevõte reorganiseerimise, ühinemise või müügi korral me võime Teie isikuandmeid edastada asjakohasele kolmandale isikule – õigusjärglasele.

Isikuandmete kaitse

Me kasutame ettevaatusabinõusid — sealhulgas ka administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi — et kaitsta Teie isiklikku informatsiooni Teie isiklikku info varguse eest ja ebaõiglase kasutamise kaitsmiseks, volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise ja hävitamise vältimiseks.

Privaatsuspoliitika muutmine

Rakenduse administratsioonil on õigus muuta kehtiva Privaatsuspoliitikat.

Praegune toimetus on alati saadaval veebilehe aadressil https://crmplease.me/et/privacy-policy/.

Tagasiside

Kõik ettepanekud või küsimused praeguse Privaatsuspoliitika kohta Kasutaja võib edastada meie veebilehe kasutajatoele/ manuse administratsioonile e-posti teel give@crmplease.me.


Sidorjak Aleksei Igorevitš üksikettevõtja

OGRNIP 318470400021833 / INN 470416172703

Kasutaja leping ja isikuandmete töötlemise reeglid